HAYATA DESTEK

HAYATA DESTEK

Hayata Destek Derneği, doğal ya da insan eliyle meydana gelen afetlerden etkilenmiş birey ve toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamak amacı ile kurulmuş bir insani yardım kuruluşudur. Acil Yardım, Mülteci Destek, Çocuk Koruma ve Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon alanlarında çalışmalar yürütür. 

Hayata destek olurken temel insani yardım ilkelerini benimseyerek; insanlık, ayrım gözetmeme, tarafsızlık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda hareket eder.

Programlarımız:

Acil Yardım: Hayata Destek, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçlarını karşılama, barınma koşullarını iyileştirme bunların yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir.

Mülteci Destek: Suriye’de savaşın başlaması ve mülteci krizinin ortaya çıkmasıyla 2012 yılında, Hayata Destek Türkiye’nin sınır bölgelerinde mültecilere yönelik çalışmalarına başladı. Sadece 2016 yılında  100.000’den fazla hayata destek olunan program geniş kapsamıyla bugün sekiz ilde yürütülmekte.  

Çocuk Koruma:  Çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinden biri olan mevsimlik gezici tarım alanı başta olmak üzere faaliyette bulunduğu tüm alanlarda çocukların karşılaşabileceği riskleri azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaktadır. Suriyeli çocukların en temel haklarından biri olan eğitim hakkına erişiminin sağlanabilmesi için savunuculuk faaliyetleri ve toplumsal farkındalığı artırma amacıyla ‘Bu İş Çocuk Oyuncağı Değil’ kampanyası yürütmektedir. 

Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon: Hayata Destek, Türkiye’nin insani yardım kapasitesinin istikrarlı, uyumlu ve etkili bir sivil toplum dokusuyla desteklenmesi gerektiğine inanarak sivil toplum alanında bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına yönelik çalışmalar yürütüyor.