KORUNCUK VAKFI

KORUNCUK VAKFI

Korunmaya muhtaç çocukların bakımındaki geleneksel yöntemlerin de ötesine geçerek yenilikçi yaklaşımlar sergiliyoruz. Başı sıkıştığında yardım edecek kimsesi olmayan çocuklara el veriyor, duyarlı ve de kararlı bir yaklaşımla yardım eli uzatıyoruz.
Çocukların daha kaliteli yaşam sürmeleri için çalışıyoruz. Bu noktadan hareketle destekçilerimiz, ortaklarımız ve toplumun geneliyle sağlam ve uzun süreli ilişkiler kuruyoruz. Böylece anlamlı ve uzun vadeli bir etki yaratacağımıza inanıyoruz.
Birbirimizin yeteneklerine ve kapasitelerine güveniyoruz. Saygı çerçevesi içinde birbirimizi destekliyor ve sorumluluklarımızın altından özgüvenle kalkabileceğimiz bir ortam yaratıyoruz.
Kurulduğumuz 1979 yılından beri destekçilerimize ve bizi destekleyen diğer ortaklarımıza güven vermeye devam ediyoruz. Bize sağlanan tüm yardım ve fonları bilinçli bir şekilde kullanıyoruz.